Information

Regler:

Der sejles efter ISAF´s regler for kapsejlads 2013-2016 med Skandinavisk Sejlerforbunds forskrifter og klasseregler for de pågældende klasser.

Sejladsbestemmelser udleveres ved registrering, og forefindes på den officielle opslagstavle.

 

Deltagelse:

Optimist A, B og C, Tera, Zoom8, Europa, Laser og Feva.

Joller skal være ansvarsforsikrede.

 

Registrering:

I Bureauet inden første start.

Bureauet er åben lørdag fra kl. 7.30.

 

Tidsplan:

Lørdag:

9.30                   Skippermøde, start herefter.

14.00                 Prøv noget nyt.

18.30                 Fællesspisning.

 

Søndag:

9.00                   Start på dagens første sejlads.

Der startes ikke senere end kl. 15.30.

Præmieoverrækkelse.

 

Startgebyr:

En mandsjolle 100 kr. – To mandsjolle 150 kr.

 

Bane:

Der sejler på to baner.

 

Pointsystem:

Lavpointsystem.

 

Ledsagebåde:

Ledsagebåde med forældre/trænere skal registreres i bureauet før sejladserne.

Registrerede ledsagebåde indgår i stævnets beredskab.

Ledsagebåde sejler under dispensation for gældende regler for brug/sejlads med motorbåde på Sunds Sø, ledsagebåde må derfor kun færdes på vandet som ledsagebåd til jolle sejlere.

 

Præmier:

Der er præmier til hver 3 startende optimist og til hver 5 startende i de øvrige klasser.