Historie

Sunds Sø er Danmarks største hedesø. Søen er på 125 ha og ligger ved Sunds nordøst for Herning. Søen er omkranset af by mod syd og vest. Mod øst og nord er der sommerhuse.

Området ved Sunds Sø byder på mange rekreative muligheder. Der er offentlige badestrande, sti hele vejen rundt om søen og en campingplads. I området er også en roklub og kano-kajakklub.

Søens historie

Sagnet siger, at det en kæmpe jætte eller trold, der har efterladt aftryk af sine fingre og knyttede hånd, da han i raseri tog en håndfuld jord og kastede den bort. Hullet blev til Sunds Sø og det bortkastede materiale blev til Linnebjerg syd for Ilskov.

Det sandsynlige er, at Sunds Sø er dannet som et dødishul under sidste istid. Kæmpe isklodser er brækket af under isens afsmeltning og isklodsen er derefter blevet dækket af jordmateriale. Isen er langsomt smeltet og har efterladt det dybe hul, der er blevet til Sunds Sø.

Dybdekort