Bureau

Bureauet åbner lørdag fra kl. 7.30.

Registrering i bureauet inden første start.

Hvis man har tilmeldt sig pr. mail eller tlf., skal man betale ved registeringen i bureauet.

 

Startgebyr:

En mandsjolle 100 kr. – To mandsjolle 150 kr.

 

Forplejning:

Morgenmad: lørdag og søndag: 35 kr. pr. dag

Frokost: lørdag og søndag: 35 kr. pr. dag – børn under 9 år: 20 kr.

Lørdag aften: Helstegt pattegris 130 kr. for voksne – børn under 9 år: 65 kr.

 

Ledsagebåde:

Ledsagebåde med forældre/trænere skal registreres i bureauet før sejladserne.Registrerede ledsagebåde indgår i stævnets beredskab. Ledsagebåde sejler under dispensation for gældende regler for brug/sejlads med motorbåde på Sunds Sø, ledsagebåde må derfor kun færdes på vandet som ledsagebåd til jolle sejlere.